Vi gjør vårt for å redusere matsvinn

For oss i Kjeldsberg Kaffebrenneri er miljø og ansvar svært viktig og vi bestreber alltid å finne de beste løsningene her.

I 2018 gikk vi over til en ny type emballasje til våre kaffeposer som førte til at holdbarheten økte fra 6 til hele 12 måneder! Dette bidrar til mye mindre retur fra butikk, og da selvsagt mindre kasting av kaffe. Det gjør oss varme om hjertet nettopp fordi vi vet at matavfall faktisk er et større miljøproblem enn plastforbruket her til lands. Dette kan du lese mer om ved å trykke på linken nederst på siden.

Når det er sagt fokuserer vi også mye på miljøvennlig emballasje. Dette er et felt hvor det stadig kommer nye og bedre løsninger, og heldigvis for det. Det jobbes blant annet med gjenbrukbare materialer som kan erstatte det som brukes i dag. Det viktigste her er at det ikke går på bekostning av produktet i emballasjen, slik at holdbarheten på varen går ned.

For vår del kommer vi blant annet til å teste ut det som kalles «Green Polyethylene» på et begrenset antall poser for å teste om dette er noe vi kan satse på etter hvert. Dette betyr at denne type emballasje er laget på etanol fra sukkerrør, med PE plaststruktur og er resirkulerbar. Det vil si at den skal kunne merkes med resirkmerket for plast. Men som nevnt over, skal denne emballasjen være optimalt miljøvennlig må den kunne være tilfredsstillende med tanke på holdbarhet for produktet også.
– Kasting av mat er nesten alltid mer ressurssløsende enn bruk og kast av plastemballasje, særlig dersom du kildesorterer plasten, sier Aina Stensgård, forsker ved Østfoldforskning.

Flere nyheter