Endelig – Ny resirkulerbar emballasje

Dette har vi jobbet med i mange år. Vi har testet og testet, uten at resultatet har blitt bra nok. Før nå.

Norges ansvarlige kaffebrenneri

Innholdet i posen har vært 100% Fairtrade eller Rainforest Alliance-sertifisert siden 2015. Vi er faktisk den eneste kaffeprodusenten i storskala i Norge som utelukkende produserer sertifisert kaffe, og det er vi selvsagt veldig stolte av. Selv om dette på mange måter er det største bidraget mot vårt mål om å bli Norges mest ansvarlige kaffebrenneri, er det også andre viktige bidragsfaktorer. For eksempel problematikken rundt emballasje.

Utfordringen

Dagens emballasje består som regel av en såkalt «multi layer film» som består av plast, men også et metallaminat. Dette klarer ikke gjenvinningsstasjoner å skille, og den blir derfor ikke resirkulert.

Kaffe er et svært sensitivt produkt mtp. oksygen og lys, og en ny emballasje kan ikke gå på bekostning av holdbarhet og kvalitet på produktet. Da risikerer vi å øke andelen av matsvinn, noe som hadde vært svært uheldig.

Løsningen – Mono PE

Etter mange års prøving og testing har vi nå funnet en tilfredsstillende emballasje for våre kaffeprodukter som kan resirkuleres. Den kalles mono-polyethylene laminate (Mono PE). På norsk betyr det at den kun består av én type plastikk, og kan derfor resirkuleres.

Ved overgangen til denne emballasjen får vi en CO2 reduksjon på hele 68%!

Vi lanserer dette på én produktserie i juli 2023, men målet er at all vår emballasje skal være 100% resirkulerbar innen 2030. Vi har veldig tro på at dette skal gå veien.

Alt arbeidet vi gjør innenfor ansvar og bærekraft står beskrevet i vår ansvarsrapport. Vi håper du tar deg tid til å lese den en gang.

Flere nyheter