Sertifisert kaffe

All kaffe vi produserer er enten sertifisert gjennom Rainforest Alliance eller Fairtrade, samt at vår økologiske kaffe er i tillegg sertifisert med Debio.

Sertifiseringene med Rainforest Alliance og Fairtrade sikrer gode arbeidsvilkår for kaffebøndene i landene hvor vår kaffe produseres, samt at kaffedyrkingen skjer på en måte som ivaretar miljøet.

Rett og slett så sørger sertifiseringene for at menneskene og naturen som kaffebransjen berører og er involvert i blir ivaretatt.

Kaffe er verdens nest største handelsvare, og produseres i land som gjerne har store økonomiske og sosiale utfordringer.

Kaffe sees derfor som en råvare det knyttes betydelig risiko til.

Derfor har vi valgt å utelukkende kjøpe inn sertifisert kaffe, for å bidra til å sikre en rettferdig handel i verdikjeden.

Sertifiseringene sikrer at kaffebøndene får rettferdig betaling og arbeidsvilkår/sikre menneskerettigheter, hindre slaveri og barnearbeid, og bekjempe miljøkriminalitet.

Vi er veldig stolte av å kunne tilby alle kaffedrikkere den gode Kjeldsberg-smaken, som er lagd på kaffebønner som kommer fra kaffefarmer hvor mennesker har det godt og hvor miljøet ivaretas.

Våre sertifiseringer:

Fairtrade

Fairtrade er verdens mest anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel.

Organisasjonen legger til rette for tettere kontakt mellom råvareproduserende bønder og arbeidere, kommersielle aktører og forbrukere.

Fokusområdene til Fairtrade er småskala jordbruk, klimatilpasning, arbeidstakerrettigheter, barne- og slavearbeid, kvinner og likestilling.

Vår økologiske kaffe er Fairtrade-sertifisert.

Les mer om Fairtrade her:

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbeider for et mer bærekraftig jordbruk og bedre muligheter for kaffebønder, deres familier og planeten vår.

Sertifiseringsprogrammet de er en del av gjør det mulig for dem å bruke bedre jordbruksmetoder, dyrke bedre avlinger og genere mer inntekt – samt lære hvordan de kan forbedre arbeidsforholdene, tilpasse seg klimaendringer og beskytte miljøet.

Vår gule kaffeserie og øvrige er sertifisert med Rainforest Alliance.

Les mer om Rainforest Alliance her:

Debio

Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Vår økologiske kaffe er sertifisert med Debio.

Les mer om Debio her: