100% sertifisert kaffe

Du kan bidra til fremtidens kaffekopp med sertifisert kaffe.

Kaffe er verdens nest største handelsvare, og produseres i land som ofte har store økonomiske og sosiale utfordringer. Kaffe sees derfor som en råvare det knyttes betydelig risiko til.

Vi ønsker at du skal drikke kaffe med god samvittighet her hjemme i Norge.

Derfor er alle våre produkter Fairtrade-sertifisert eller Rainforest Alliance-sertifisert. Vår økologiske kaffe er i tillegg sertifisert med Debio.

Et bærekraftig kaffevalg

Fairtrade og Rainforest Alliance jobber for en mer bærekraftig kaffeproduksjon for både mennesker og natur.

Noen av deres fokusområder:

  • Rettferdig betaling og arbeidsvilkår
  • Ivareta menneskerettigheter
  • Likestilling
  • Hindre slaveri
  • Hindre barnearbeid
  • Bekjempe miljøkriminalitet
  • Klimatilpasset jordbruk
  • Beskytte naturområder

Klimatilpasset jordbruk

Kaffeplanten er avhengig av gode vekstvilkår for å produsere kaffebær.

Klimaendringene er dermed en stor trussel for dagens- og fremtidens kaffeproduksjon:

– Hyppigere tørkeperioder
– Høyere temperaturer
– Mer nedbør og frost

Sertifiseringsorganer som Fairtrade og Rainforest Alliance har dermed en viktig rolle med sitt arbeid. De bistår bøndene med kunnskap og hjelpemidler for et mer bærekraftig jordbruk som gjør de rustet for fremtidig drift og livsgrunnlag.

Fairtrade anslår at innen 2050 vil antall kaffeplantasjer reduseres med 50% hvis vi ikke reduserer CO2-nivået på jorda.

Kilde: Fairtrade.no

Våre sertifiseringer

Fairtrade

Fairtrade er verdens mest anerkjente sertifisering og merkeordning for rettferdig handel.

Organisasjonen legger til rette for tettere kontakt mellom råvareproduserende bønder og arbeidere, kommersielle aktører og forbrukere.

Fokusområdene til Fairtrade er småskala jordbruk, klimatilpasning, arbeidstakerrettigheter, barne- og slavearbeid, kvinner og likestilling.

Vår økologiske kaffe er Fairtrade-sertifisert.

Les mer om Fairtrade her:

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbeider for et mer bærekraftig jordbruk og bedre muligheter for kaffebønder, deres familier og planeten vår.

Sertifiseringsprogrammet de er en del av gjør det mulig for dem å bruke bedre jordbruksmetoder, dyrke bedre avlinger og genere mer inntekt – samt lære hvordan de kan forbedre arbeidsforholdene, tilpasse seg klimaendringer og beskytte naturen.

Vi henter Rainforest Alliance-sertifisert kaffe til vår gule kaffeserie.

Les mer om Rainforest Alliance her:

Debio

Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Vår økologiske kaffe er sertifisert med Debio.

Les mer om Debio her:

FSSC 22000

Vi er sertifisert med FSSC 22000, som er en standard rettet mot matvareprodusenter og er anerkjent av Global Food Safety Initiative (GSFI). Standarden sikrer at vi har et system for å effektivt håndtere mattrygghet og kvalitet.

Med denne sertifiseringen skal vi som matprodusent kartlegge, identifisere og kontrollere risikoer i produksjonen som kan utgjøre en fare for mattryggheten.

Når man er FSSC 22000-sertifisert stiller man strenge krav til produksjonen og vi jobber kontinuerlig med å forbedre styringssystemer og god produksjonspraksis.

Les mer om FSSC 22000 her:

Miljøfyrtårn

Kjeldsberg Kaffebrenneri er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. som gjør at vi forplikter oss å leve opp til deres sertifiseringskriterier.

Les mer om Miljøfyrtårn her:

Etisk Handel Norge

Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og et ressurssenter for bærekraftig handel. Deres formål er å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk handel Norges prinsipper som dekker områdene anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. Medlemmene er forpliktet til å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og hvilke tiltak som gjennomføres for å håndtere utfordringene, med spesielt fokus på leverandørkjeden. Rapportene kan lastes ned her.

Les mer om Etisk Handel Norge her: