Ansvarsrapport

Vår ambisjon

Vi skal være Norges mest ansvarlige kaffebrenneri, og inspirere forbrukerne til å ta et ansvarlig og bærekraftig kaffevalg

I ansvarsrapporten vår beskriver vi hvordan vi jobber med ansvar i hele verdikjeden, og spesielt med våre fokusområder som er ansvar og bærekraft.

Kaffe er et jordbruksprodukt, og dyrkes ofte i land som har store sosiale og økonomiske utfordringer. Kaffe er dermed en råvare det kan knyttes betydelig risiko til.

Lær mer om vår ansvarsstrategi og bærekraftsarbeid i Ansvarsrapporten vår – hva vi har gjort og hvilke utfordringer vi står ovenfor i fremtiden.