Ansvarsrapport

I 2021 samlet vi for første gang alle prosjektene vi jobber med innen ansvar og bærekraft i en egen rapport.

Ansvarsrapporten er en del av Kjeldsberg Kaffebrenneri’s ansvarsstrategi, som er innlemmet i forretningsstrategien vår. Den forteller om vårt arbeid med bærekraft og ansvarlighet – hva vi har gjort, ønsker å gjøre og utfordringer vi står overfor i fremtiden.

Vår ambisjon er å være Norges mest ansvarlige kaffebrenneri, og med det møte morgendagens krav fra våre forbrukere.