Våre miljøtiltak

I Kjeldsberg Kaffebrenneri jobber vi aktivt med klimautfordringene. Vårt mål er å ha en så bærekraftig og miljøvennlig verdikjede som overhodet mulig, og at du som kunde skal kunne spore våre produkter fra jord til bord.

Noen av tiltakene vi har gjort:

– Vi kjøper og produserer utelukkende 100% sertifisert kaffe.

– Vi har fjernet strekkfilm rundt papp-paller, som utgjør en årlig reduksjon på 360 kg.

– Vi har skiftet leverandør av pappkopper. Fra å tidligere ha produsert i Kina til å nå produsere hos Huhtamaki i Finland, som produserer på en mindre miljøbelastende måte.

– Vi har økt antall kaffeposer i hver eske, som utgjør 20% færre vogntog på veien som frakter varer.

– Vi har byttet emballasje på vår kaffe som gjør at holdbarheten er 12 måneder. Dette bidrar til mindre kasting av kaffe.

Vi jobber kontinuerlig med å bli mer bærekraftig i alle ledd i verdikjeden vår, slik at vi kan nå målene som er fastsatt i Ansvarsrapporten vår.

Miljøfyrtårn

Kjeldsberg Kaffebrenneri er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. som gjør at vi forplikter oss å leve opp til deres sertifiseringskriterier. Vår klima- og miljørapport kan fås ved forespørsel.

Les mer om Miljøfyrtårn her: