Våre miljøtiltak

Hver dag jobber vi for å finne løsninger som gjør at vår produksjon og verdikjede skal være så miljøvennlig og bærekraftig som mulig.

Vår ambisjon er å være Norges mest ansvarlige kaffebrenneri, og inspirere forbrukerne til å ta et ansvarlig og bærekraftig kaffevalg

Kjeldsberg Kaffebrenneri

Noen av tiltakene vi har gjort:

– Du får kaffe som er 100% sertifisert, og produsert på en mer bærekraftig måte.

– Innkjøpte paller med pappemballasje er uten strekkfilm, som utgjør en årlig reduksjon på 360 kg.

– Vi har skiftet leverandør av pappkopper, som gjør at du kan drikke kaffe av et beger som er produsert på en mindre miljøbelastende måte.

– Vi har økt antall kaffeposer i hver eske, som utgjør 20% færre vogntog på veien som frakter varer.

– Vi har byttet emballasje på vår kaffe som gjør at holdbarheten er 12 måneder. Dette bidrar til mindre kasting av kaffe.

Miljøfyrtårn

Kjeldsberg Kaffebrenneri er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. som gjør at vi forplikter oss å leve opp til deres sertifiseringskriterier. Vår klima- og miljørapport kan fås ved forespørsel.

Les mer om Miljøfyrtårn her: