Sertifisert kaffe – hva betyr det for meg?

I kaffebransjen skiller vi mellom sertifisert- og ikke-sertifisert kaffe.

Er kaffen sertifisert kan vi lettere spore kaffen tilbake til kaffefarmen den er høstet fra. Dermed har vi bedre kontroll på hvordan menneskene, naturen og miljøet blir ivaretatt på reisen fra kaffebær til ferdig traktet kaffekopp her hjemme i Norge.

I Kjeldsberg Kaffebrenneri er all kaffe vi produserer 100% sertifisert.

Ved å drikke vår kaffe fremfor en usertifisert en så bidrar du til å sikre rettferdig handel, og at miljøet ivaretas på best mulig måte.

Kaffe som risikovare

Kaffe er verdens nest største handelsvare, og produseres ofte i land som har store økonomiske og sosiale utfordringer. Kaffe er dermed en råvare som det knyttes stor risiko til. Sertifiseringsorganer som Rainforest Alliance og Fairtrade jobber for at kaffebøndene får rettferdig betaling og arbeidsvilkår, sikrer menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden, hindrer slaveri og barnearbeid, samt bekjemper miljøkriminalitet.

Sertifisert kaffe er kaffe for deg som ønsker å bidra til at alle menneskene og naturen som kaffebransjen berører blir ivaretatt.

Vår kaffe er sertifisert med enten Rainforest Alliance eller Fairtrade, samt at vi også har økologisk kaffe som i tillegg er sertifisert med Debio.

Les mer om de ulike sertifiseringene her

Kaffe og klimaendringer

Klimaendringene har allerede begynt å sette sine spor i de landområdene hvor kaffe dyrkes. Kaffebøndene opplever blant annet mer tørke, ekstremregn, hetebølger og mindre biologisk mangfold. Dette har stor innvirkning på jordbruksforholdene og på kaffeavlingene.

Sertifiseringsorganene jobber aktivt i landene kaffen dyrkes, og kan dermed følge opp hver enkelt kaffefarm på en god måte.

Det er to kaffesorter det dyrkes mest av her i verden, og det er Arabica og Robusta. Det er to ulike kaffeplanter med særegne egenskaper som setter smak på kaffen. De har ulik motstandsdyktighet for endringer i vekstområdene sine. Både tørke og store nedbørsmengder utgjør en risiko for framtidig vekst for disse kaffeplantene.

Lær mer om Arabica og Robusta her

Kjeldsberg dobbelsertifisert økologisk kaffe

Du finner all vår kaffe i kaffehylla hos REMA 1000 – og se etter merket til Rainforest Alliance, Fairtrade og Debio.

Kjøper du sertifisert kaffe bidrar du til å sikre rettferdig handel, og at miljøet ivaretas på best mulig måte i de landene hvor kaffe dyrkes.

Flere nyheter