Våre tiltak mot COVID-19

Korona-situasjonen preger oss alle. Vår viktigste oppgave i perioden fremover er å sikre vareleveranser til det norske folk. Det er vårt viktigste samfunnsansvar nå.

Som organisasjon har vi tatt nødvendige grep for å minimere smitterisiko. Alle i administrasjonen jobber fra hjemmekontor og produksjonen er delt i to slik at de to grupperingene ikke har fysisk kontakt med hverandre. På den måten håper vi å unngå å stenge fabrikken dersom noen skulle bli syke.

I tillegg trapper vi opp renholdsrutiner, og våre lokaler stenges inntil videre for eksternt besøk.

Vi håper den nasjonale dugnaden bidrar til at vi klarer å komme oss tilbake til normalen så raskt som mulig.

Flere nyheter