UTZ, hva er det?

Har du lagt merke til denne logoen? Det er mange som ikke vet hva UTZ egentlig står for. Er det en forkortelse, og i tilfellet for hva? Direkte oversatt betyr UTZ Good Coffee og kommer opprinnelig fra Guatemalas Mayaspråk.

UTZ er på samme måte som Fairtrade en organisasjon som jobber for blant annet rettferdig handel, miljø og gode sosiale forhold i produksjonsland. Faktisk er UTZ det største internasjonale sertifiseringsprogrammet for kaffe og kakao. Du kan med andre ord også finne denne logoen på mange sjokolader i butikken. Forskjellen mellom UTZ og Fairtrade er i prinsippet liten. Man kan si at det er to ulike organisasjoner som fokuserer på mye av det samme, men at UTZ i tillegg jobber mye med rådgiving og skolering av kaffebøndene, slik at de får utnyttet jordbruket sitt på best mulig måte. Det viktigste for forbruker å tenke på, er at man kjøper produkter som er sertifisert.

Noe av det UTZ standarden jobber med er: retten til å organisere seg, minstelønn, mot barnearbeid, mot diskriminering, HMS og miljø (forurensning, bærekraftig ressursbruk inkludert vann og energi).

UTZ standarden opererer med to sett retningslinjer

Code of Conduct dekker prosessen med dyrking og høsting av råkaffe og Chain of Custody fokuserer på prosessen fra råvaren forlater farmen til den kommer for salg i butikk.

For å bli sertifisert må alle råvareleverandørene følge UTZ sin Code of Conduct. Den tilbyr blant annet rådgivning og skolering til kaffebøndene (som bidrar til å øke både kvalitet og kvantitet på kaffeproduksjonen for den enkelte bonde) og et regelverk for arbeidsforhold og miljø som må følges. Dette er under kontinuerlig oppfølgning av UTZ- organisasjonen. Samtidig er det viktig å påpeke at man aldri kan garantere at alt reglement alltid følges. Ikke noe system kan overvåke hver gård 24 timer i døgnet, 365 dager i året. UTZ ’tilnærming kombinerer forebygging, overvåking og opprydding og bygger partnerskap med relevante instanser for å løse de aktuelle problemstillingene i de ulike landene.

UTZ er et transparent system og alle solgte produkter registreres i et sporbarhetssystem som kalles «Good Inside Portal». På denne måten kan hver enkelt kaffebønne spores tilbake til den farmen den er dyrket og høstet fra, og både kjøpere og selgere kan være sikre på at produktet de har er UTZ-sertifisert.

Les mer om UTZ her

Flere nyheter

[av_postslider link=’category,38′ columns=’3′ items=’3′ offset=’0′ contents=’title’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′ av_uid=’av-2tjknn’]

 

Flere nyheter