Svanemerket engangsbeger, 100% fornybar

Ett steg i riktig retning.

I 2018 tok Kjeldsberg et valg om å bytte leverandør av pappbeger til finske Huhtamaki. De produserer alle sine beger i Finland, noe som i seg selv er med på bidra til mindre miljøutslipp sammenlignet med å få varene produsert i Kina og fraktet til Norge.

I tillegg kjøper Kjeldsberg Kaffe kun inn svanemerkede engangsbeger som er basert på 100% fornybar papirmasse, og kommer fra miljøsertifisert og sporbar skog. Begerne er også produsert med farger, lim og belegg uten miljø- og helsefarlige kjemikalier.

Vi mener at alle kan være med på å gjøre en forskjell og er stolte av å redusere den negative påvirkningen på miljøet.

Flere nyheter

Produktlansering

I april 2019 er vår produktnyhet Kjeldsberg Fairtrade Brasil 500g klar for bestilling, og i første omgang kun til storhusholdningsmarkedet. Dette er en rund og fyldig kaffe av Arabica-bønner fra Brasil med smak av hasselnøtt og sjokolade. Med andre ord en kaffe som passer til alle anledninger.
Denne kaffen er sertifisert gjennom Fairtrade og er dermed en rettferdig kaffe som er bærekraftig produsert.

Fairtrade

er en organisasjon som fokuserer på rettferdig handel mellom små produsenter i U-land og forbrukere i vestlige land. Rettferdig handel er handel som sikrer varenes produsenter et minstemål av rettigheter. Blant disse rettigheter er vanligvis en garantert minstelønn, krav på lønn ved sykdom eller graviditet, forsikring mot arbeidsulykker og retten til å danne fagforeninger. Gjennom krav til høyere råvarebetaling, tryggere arbeidsforhold og beskyttelse av miljøet, bidrar produksjon og handel etter Fairtrade-standardene til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for bønder og arbeidere.

Brasil er det landet Norge importerer mest kaffe fra. Faktisk utgjør råkaffe herfra hele 45% av dagens import. Landet har sesong som varer veldig mye lenger enn mange andre land. På denne måten er smaken stabil, og kan derfor brukes store deler av året.

 

Flere nyheter

 

UTZ, hva er det?

Har du lagt merke til denne logoen? Det er mange som ikke vet hva UTZ egentlig står for. Er det en forkortelse, og i tilfellet for hva? Direkte oversatt betyr UTZ Good Coffee og kommer opprinnelig fra Guatemalas Mayaspråk.

UTZ er på samme måte som Fairtrade en organisasjon som jobber for blant annet rettferdig handel, miljø og gode sosiale forhold i produksjonsland. Faktisk er UTZ det største internasjonale sertifiseringsprogrammet for kaffe og kakao. Du kan med andre ord også finne denne logoen på mange sjokolader i butikken. Forskjellen mellom UTZ og Fairtrade er i prinsippet liten. Man kan si at det er to ulike organisasjoner som fokuserer på mye av det samme, men at UTZ i tillegg jobber mye med rådgiving og skolering av kaffebøndene, slik at de får utnyttet jordbruket sitt på best mulig måte. Det viktigste for forbruker å tenke på, er at man kjøper produkter som er sertifisert.

Noe av det UTZ standarden jobber med er: retten til å organisere seg, minstelønn, mot barnearbeid, mot diskriminering, HMS og miljø (forurensning, bærekraftig ressursbruk inkludert vann og energi).

UTZ standarden opererer med to sett retningslinjer

Code of Conduct dekker prosessen med dyrking og høsting av råkaffe og Chain of Custody fokuserer på prosessen fra råvaren forlater farmen til den kommer for salg i butikk.

For å bli sertifisert må alle råvareleverandørene følge UTZ sin Code of Conduct. Den tilbyr blant annet rådgivning og skolering til kaffebøndene (som bidrar til å øke både kvalitet og kvantitet på kaffeproduksjonen for den enkelte bonde) og et regelverk for arbeidsforhold og miljø som må følges. Dette er under kontinuerlig oppfølgning av UTZ- organisasjonen. Samtidig er det viktig å påpeke at man aldri kan garantere at alt reglement alltid følges. Ikke noe system kan overvåke hver gård 24 timer i døgnet, 365 dager i året. UTZ ’tilnærming kombinerer forebygging, overvåking og opprydding og bygger partnerskap med relevante instanser for å løse de aktuelle problemstillingene i de ulike landene.

UTZ er et transparent system og alle solgte produkter registreres i et sporbarhetssystem som kalles «Good Inside Portal». På denne måten kan hver enkelt kaffebønne spores tilbake til den farmen den er dyrket og høstet fra, og både kjøpere og selgere kan være sikre på at produktet de har er UTZ-sertifisert.

Les mer om UTZ her

Flere nyheter

 

Rettferdig kaffe

Kaffe er en risikovare og vi betaler gjerne litt mer for å for å forsikre oss om at produktet vi selger kan nytes med den beste samvittighet.

Våren 2015 ble Kjeldsberg 100% sertifisert. Det vil si at vi siden den gang har produsert utelukkende sertifisert kaffe som kommer fra godkjente kaffefarmer. Den største andelen av vårt produktsortiment er UTZ – sertifisert, mens vår Fairtrade – kaffe er dobbelsertifisert gjennom Fairtrade og Debio (økologisk).

Vi mener at alle kan være med på å gjøre en forskjell. Ved å kjøpe utelukkende sertifisert kaffe vet du at kaffeproduksjonen foregår under kontrollerte forhold. I dette inngår blant annet at miljøet ivaretas på en bærekraftig måte, at arbeiderne er sikret en minstelønn og at barnearbeid er forbudt. Disse faktorene bidrar til å skape en tryggere hverdag for kaffebonden, og alle aktører i kaffebransjen er avhengig av at det er lønnsomt og forsvarlig for kaffebøndene å produsere kvalitetskaffe.

Det er nettopp derfor vi produserer 100% sertifisert, bærekraftig kaffe.

 

Flere nyheter