Vårt samfunnsansvar

Kjeldsberg har importert og foredlet kaffe siden 1856. Vi har derfor lange tradisjoner for å ta sosialt ansvar på alvor. 160 års virksomhet ville knapt vært mulig uten at driften har vært tuftet på respekt og god forretningsetikk.

Som kaffeprodusent er vi avhengig av en verdikjede der kaffedyrkerne spiller en avgjørende rolle. Når kaffeprisene er lave er det en betydelig risiko for at kaffebøndene ikke har økonomi til å produsere god råkaffe. Alle aktører i kaffebransjen er avhengig av at det er lønnsomt for kaffebøndene å produsere kvalitetskaffe.

Kjeldsberg Kaffe er den eneste kaffeprodusenten i landet som produserer utelukkende sertifisert kaffe. Noen av våre produkter er også dobbeltsertifisert.

Fairtrade & Rainforest alliance

Det er en selvfølge at kaffen skal smake ordentlig godt. Og ordentlig kaffe betyr også at vi skal oppføre oss ordentlig!

Vi er svært stolte av at all kaffen vi produserer enten er sertifisert gjennom Rainforest Alliance eller Fairtrade. Vår økologiske filterkaffe er Fairtrade-sertifisert. Øvrige varianter har vi valgt å sertifisere gjennom Rainforest Alliance.

Når du kjøper Rainforest Alliance – merkede produkter er du med på å støtte opp om en bedre fremtid for kaffeprodusenter og miljø. Rainforest Alliance er en internasjonal merkeordning for et bærekraftig jordbruk, som skal sikre at kaffen i denne posen er produsert etter strenge krav til miljø, jordbruk og sosiale forhold.

Etisk handel Norge

Kjeldsberg Kaffebrenneri er medlem av Etisk Handel Norge. Det er et samarbeid mellom handelsbedrifter, næringslivsorganisasjoner, fagforeninger og frivillige organisasjoner i Norge. Formålet med foreningen er å fremme forståelse for etisk handel gjennom å arbeide for tiltak som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig.

Kirkens Bymisjon

Vi engasjerer oss også sterkt lokalt i Trondheim, både innenfor omsorg og idrett, ved å sponse tiltak som bygger samfunn, sunne holdninger og som skaper samhold. Kjeldsberg Kaffebrenneri AS er stolt samarbeidspartner til Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Miljøfyrtårn

Kjeldsberg Kaffebrenneri er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Bedriftens Klima-og miljørapporten kan fås ved henvendelse til Kjeldsberg.

Ansvarsrapport

For første gang i 2021 har vi samlet alle prosjekter vi jobber med vedrørende ansvar og bærekraft inn i ett dokument. Resultatet kan du se ved å trykke på lenken under.