TAMPEN BRENNER!

Onsdag 8. august 2012

Citry roast, French roast, italiensk brent, norsk brent. Det finnes mange ord og uttrykk for brenningsgrader, og disse skal indikere i hvilken grad kaffen er brent på. Altså ikke en beskrivelse av landet kaffen kommer fra.

mørkbrent3

Men det finnes ingen standard for hva som er franskbrent og italitenskbrent fordi man innad i landene brenner kaffen forskjellig. Det er opp til hvert brenneri å bestemme brenningsgrader og blandinger. På Kjeldsberg kaffebrenneri er vi opptatt av å se potensialet i hver kaffetype for deretter å velge brenningsgrad.

mørkbrent2

Vi har en egen serie med mørkebrent kaffe som er å finne i butkkhyllene. Kjeldsberg Mørkbrent, Kjeldsberg hele Bønner og Kjeldsberg Espresso. En kopp er en god start på dagen!