Vi har et samfunnsansvar

Kjeldsberg har importert og foredlet kaffe siden 1856. Kjeldsberg Kaffebrenneri har derfor lange tradisjoner for å ta sosialt ansvar på alvor. Snart 150 års virksomhet ville knapt vært mulig uten at driften har vært tuftet på respekt og god forretningsetikk.

Som kaffeprodusent er vi avhengig av en verdikjede der kaffedyrkerne spiller en avgjørende rolle. Når kaffeprisene er lave er det en betydelig risiko for at kaffebøndene ikke har økonomi til å produsere god råkaffe. Alle aktører i kaffebransjen er avhengig av det er lønnsomt for kaffebøndene å produsere kvalitetskaffe.

Kjeldsberg er ordentlig kaffe

Det er en selvfølge at kaffen skal smake ordentlig godt. Ordentlig kaffe betyr også at vi skal oppføre oss ordentlig!

Vi er svært stolte av at all kaffen vi produserer enten er UTZ- eller Fairtrade-sertifisert. Vår økologiske filterkaffe er FairTrade-sertifisert. Øvrige varianter har vi valgt å UTZ-sertifisere.

Når du kjøper UTZ-merkede produkter er du med å støtte opp om en bedre fremtid for kaffeprodusenter og miljø. UTZ Certified er en internasjonal merkeordning for et bærekraftig jordbruk, som skal sikre at kaffen i denne posen er produsert etter strenge krav til miljø, jordbruk og sosiale forhold.

Les mer om UTZ og Fairtrade på www.utzcertified.org og på www.fairtrade.no.

Initiativ for Etisk Handel

Kjeldsberg Kaffebrenneri er medlem av Initiativ for Etisk Handel. Initiativ for Etisk Handel er et samarbeid mellom handelsbedrifter, næringslivsorganisasjoner, fagforeninger og frivillige organisasjoner i Norge. Formålet med foreningen er å fremme forståelse for etisk handel gjennom å arbeide for tiltak som bidrar til at varer produseres etisk forsvarlig.
Les mer om Initiativ for Etisk Handel her.

Vi engasjerer oss også sterkt lokalt i Trondheim, både innenfor omsorg og idrett.

Kirkens Bymisjon
Kjeldsberg Kaffebrenneri AS er stolt samarbeidspartner til Kirkens Bymisjon i Trondheim.
Les mer om Kirkens Bymisjons arbeid her. (se under byer og Trondheim)