NORSK KAFFETILBEREDNINGSSENTER

Tirsdag 24. januar 2013

Hvordan lage den beste kaffen? Det var Kjeldsbergfamilien tidlig ute med å forske på. På 70-tallet reiste Francis Kjeldsberg og flere andre importører til USA for å lære coffee brewing, en kunnskap som resulterte i etableringen av Norsk Kaffetilberedningssenter hos Norsk Komite for Kaffeopplysning – i dag Norsk Kaffeinformasjon. Francis var en aktiv deltager i komiteen, der han både har vært styremedlem og formann.

Erfaringene fra USA fikk komiteen til å erkjenne at Norge lå langt etter når det gjaldt å servere god kaffe. De satte da i gang kurs for bransjen, holdt eksamener, testet kaffemaskiner og gjennomførte inspeksjoner.

I en restaurant i Oslo fant inspektøren en gang en gammel oppvaskbørste inne i kaffetrakteren, kanskje ikke så rart at kaffen ikke var god!